კატეგორია: დასრულებული პროექტები

ოზურგეთი _ ღია მმართველობის ქალაქი

პროექტის მიზანია, თვითმმართველ ქალაქ ოზურგეთში, ადგილობრივი ხელისუფლების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდა, საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მეშვეობით. 1. ქალაქ ოზურგეთის მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაუმჯობესება თვითმმართველობის მიერ მიღებული პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი კანონქვემდებარე აქტების, თუ სხვა საჯარო ინფორმაციის მიმართ ხელმისაწვდომობის გაზრდით, პორტალ www.guria.ge-ის გამოყენებით. 2. მოსახლოების მიმართ საკრებულოს დეპუტატების ანგარიშვალდებულების დონის გაუმჯობესება, საკრებულოს სხდომების პირდაპირ ეთერში ტრანსლირებით (Facebook-ზე live stream) […]

,,მოსახლეობის ინფორმირების ახალი მეთოდების გამოყენება სამოქალაქო აქტიურობის გაზრდისათვის“

პროექტის მიზანია, თვითმმართველობის ორგანოების გამჭვირვალეობისა და ანგარიშვალდებულების გაუმჯობესება, ახალი ინოვაციური მეთოდების გამოყებნებით, მოსახლეობის ინფორმირებულობა. პროექტის თანახმად, დაინერგება მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გაგზავნის სისტემა, შეიქმნება თვითმმართველობის საქმიანობით დაინტერესებულთა პირთა მონაცემთა ბაზა და მასში აღრიცხულ პირებს პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით შეტყობინების სახით მათთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია დაეგზავნებათ. ლანჩხუთში, სამ ტერიტორიულ ერთეულში შეიქმნება საზოგადოებრივი ჩართულობის ცენტრები. აღნიშნულ მოქალაქეებს საშუალება […]

Progress House