კატეგორია: მოაზროვნე

ზოგადი უნარების სკოლა „მოაზროვნე”

პროგრესის სახლში ფუნქციონირებს ზოგადი უნარების სკოლა “მოაზროვნე”, სადაც შესაძლებელია იყო ზოგადი უნარების გამოცდისთვის მომზადება. საგაკვეთილო...
Progress House