კატეგორია: ინგლისური ენის კურსი

ინგლისური ენის კურსები

პროგრესის სახლში ფუნქციონირებს ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები სხვადასხვა ასაკის მომხმარებლისთვის. შესაძლებელია როგორც ჯგუფში მეცადინეობა, ასევე ინდივიდუალურად მუშაობა. სწავლება მოიცავს ოთხივე ენობრივი ასპექტის (კითხვა, მოსმენა, წერა, საუბარი) განვითარებასა და ჩამოყალიბებას. მსმენელებს შესაძლებლობა აქვთ უცხოელ მოხალისეებთან ერთად, მათ მიერ წინასწარ მომზადებულ სხვადასხვა თემებზე მოეწყოთ ფილმის ჩვენება, დისკუსია და სხვა აქტივობები.   ინგლისურის კურსებთან დაკავშირებით მოგვწერეთ: rusikorusieshvili@yahoo.com დაგვირკეთ: […]

Progress House