ორგანიზაციის მისია

ორგანიზაციის მისია

ხელი შევუწყოთ რეგიონში სამოქალაქო, საჯარო და ბიზნეს სექტორების განვითარებას, მათ საჭიროებაზე მორგებული თანამედროვე და ეფექტური საგანმანათლებლო-საკონსულტაციო მომსახურებით, რეგიონის სტრატეგიული განვითარების პრიორიტეტების გათვალისწინებით, ინოვაციური პროექტების ინიცირებითა და განხორციელებით.

Progress House