დღე: თებერვალი 21, 2019

ვიზუალიზაციები ინფორმაციის გასაგებად

პროგრესის სახლი პირველი იყო რეგიონში, რომელმაც საჯარო ინფორმაციის ვიზუალიზაციად გარდაქმნა დაიწყო. ამ დროისთვის 50-მდე სხვადასხვა ინფოგრაფიკა თუ ვიზუალიზაციაა მომზადებული. ვიზუალიზაციებითა და ინფოგრაფიკებით მაქსიმალურად მარტივი გახდა მუნიციპალიტეტების მიერ გაწეული სამუშაოების ნათლად წარმოდგენა მოსახლეობისთვის. ვიზუალიზაციების თემებია: ბიუჯეტი, განკარგულებები, სერვისები, სახელმწიფო თუ ადგილობრივი თვითმართველობის პროგრამები, დოკუმენტები რომელსაც თვითმმართველობა აქვეყნებს, ბევრი მოქალაქისთვის გაუგებარია. გარდა საიტზე და სოციალურ ქსელში განთავსებია, […]

EU ტურიზმის მხარდასაჭერად

2016-19 წლებში, „პროგრესის სახლმა“ ევროკავშირის დახმარებით განახორციელა პროექტი  –  მონაწილეობითი პრინციპები გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისთვის. პროექტის მთავარი უნიკალურობა ის გახლდათ, რომ ევროკავშირმა, არასამთავრობო ორგანიზაციების პარტნიორობით, მუნიციპალიტეტს ანდო ფული პროექტების განსახორციელებლად. პროექტის წარმდგენი იყო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, ხოლო კოაპლიკანტები იყვნენ ლანჩხუთის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტები, CSI-სთან და „პროგრესის სახლთან“ ერთად. პროექტის განხორციელებისას, გარდა მუნიციპალიტეტისთვის გაწეული კონსულტაციებისა,  „პროგრესის სახლი“ […]

UNDP ტურიზმის განსავითარებლად

2020 წელს, პროგრესის სახლმა, გურიის ახალგაზრდულ რესურცენტრთან პარტიორობითა  გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობის პროექტის, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა (SDC) და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის (ADC) ფინანსური მხარდაჭერით, დაიწყო პროექტი: „გურიის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია”. თავდაპირველად, პროექტის მიზანი, ევროპაში გურიის დამეგობრებულ ქალაქებთან კავშირის აღდგენა გახლდათ. იგეგმებოდა მონაწილეებისთვის […]

Progress House