კატეგორია: ვიზუალიზაციები

ვიზუალიზაციები ინფორმაციის გასაგებად

პროგრესის სახლი პირველი იყო რეგიონში, რომელმაც საჯარო ინფორმაციის ვიზუალიზაციად გარდაქმნა დაიწყო. ამ დროისთვის 50-მდე სხვადასხვა ინფოგრაფიკა თუ ვიზუალიზაციაა მომზადებული. ვიზუალიზაციებითა და ინფოგრაფიკებით მაქსიმალურად მარტივი გახდა მუნიციპალიტეტების მიერ გაწეული სამუშაოების ნათლად წარმოდგენა მოსახლეობისთვის. ვიზუალიზაციების თემებია: ბიუჯეტი, განკარგულებები, სერვისები, სახელმწიფო თუ ადგილობრივი თვითმართველობის პროგრამები, დოკუმენტები რომელსაც თვითმმართველობა აქვეყნებს, ბევრი მოქალაქისთვის გაუგებარია. გარდა საიტზე და სოციალურ ქსელში განთავსებია, […]

Progress House