ოზურგეთის პროგრესის სახლი
ოზურგეთის პროგრესის სახლი

“თუ შენ გაქვს ვაშლი და მეც მაქვს ვაშლი და ჩვენ მათ გავცვლით,
ორივეს ისევ თითო-თითო ვაშლი გვექნება,
მაგრამ თუ შენ გაქვს იდეა და მეც მაქვს იდეა და ჩვენ მათ გავცვლით,
ორივეს ორ-ორი იდეა გვექნება”
—ბერნად შოუ

Ozurgeti Progress House
Ozurgeti Progress House

“If you have an apple and I have an apple and we exchange apples,
then you and I will still each have one apple.
But if you have an idea and I have an idea and we exchange these ideas,
then each of us will have two ideas.

—– George Bernard Shaw

About Us

Services

Projects

Contact

NEWS