კატეგორია: ტურიზმის განვითარება

პროექტის: „გურიის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია “ ფარგლებში განხორცილებული მიკრო პროექტები.

  პროექტი ხორციელდებოდა გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობის პროექტის, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა (SDC) და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის (ADC) ფინანსური მხარდაჭერით.    

პროექტი ”გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის მონაწილეობითი პრინციპები”

ფილმი შეიქმნა პროექტის ”გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის მონაწილეობითი პრინციპები” ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. მისი შინაარსი პასუხისმგებელია მხოლოდ პროექტის განმახორციელებელი პარტნიორებისთვის და დაუშვებელია ფილმის შინაარსის აღქმა ევროკავშირის პოზიციად.

EU ტურიზმის მხარდასაჭერად

2016-19 წლებში, „პროგრესის სახლმა“ ევროკავშირის დახმარებით განახორციელა პროექტი  –  მონაწილეობითი პრინციპები გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისთვის. პროექტის მთავარი უნიკალურობა ის გახლდათ, რომ ევროკავშირმა, არასამთავრობო ორგანიზაციების პარტნიორობით, მუნიციპალიტეტს ანდო ფული პროექტების განსახორციელებლად. პროექტის წარმდგენი იყო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, ხოლო კოაპლიკანტები იყვნენ ლანჩხუთის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტები, CSI-სთან და „პროგრესის სახლთან“ ერთად. პროექტის განხორციელებისას, გარდა მუნიციპალიტეტისთვის გაწეული კონსულტაციებისა,  „პროგრესის სახლი“ […]

UNDP ტურიზმის განსავითარებლად

2020 წელს, პროგრესის სახლმა, გურიის ახალგაზრდულ რესურცენტრთან პარტიორობითა  გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობის პროექტის, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა (SDC) და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის (ADC) ფინანსური მხარდაჭერით, დაიწყო პროექტი: „გურიის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია”. თავდაპირველად, პროექტის მიზანი, ევროპაში გურიის დამეგობრებულ ქალაქებთან კავშირის აღდგენა გახლდათ. იგეგმებოდა მონაწილეებისთვის […]

Progress House