დღე: თებერვალი 21, 2023

ტექნიკური დავალება პროექტის ვიზუალური მასალების შექმნაზე

პროექტი _ “ჩოხატაური მდგრადი ენერგეტიკული მომავლისკენ” ევროკავშირის საგრანტო ხელშეკრულება # ENI/2022/440-146   ტექნიკური დავალება პროექტის ვიზუალური მასალების („ბრენდ-ბუქის“) შექმნაზე   აქტივობა – # 1.1.4 ბიუჯეტის მუხლი – 5.1.1 1. ზოგადი მიმოხილვა აღნიშნული ტენდერი ცხადდება ევროკავშირის (EU) მიერ დაფინანსებული პროექტის – “ჩოხატაური მდგრადი ენერგეტიკული მომავლისკენ” (შემდგომში „პროექტი“) – ფარგლებში, რომლის მთავარი აპლიკანტი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიაა, ხოლო […]

Progress House