საგრანტო კონკურსი ახალგაზრდებისთვის

საგრანტო კონკურსი ახალგაზრდებისთვის

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია: ოზურგეთის, ჩოხატაურის, ლანჩხუთის, ქობულეთის, შუახევის, მარტვილსა და ხობში მცხოვრებ მოქალაქეებს, ან მუნიციპალიტეტებში მოქმედ საინიციატივო ჯგუფებს, მედია ან სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს.

კონკურსის მიმართულებები:

 • ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორცილებაში კარგი ჩართულობის მაგალითები (საბიუჯეტო განხილვები, პეტიციები, სამოქალაქო ბიუჯეტირება, სასოფლო კრებები და ა.შ.);
 • აქტივობები, რომლებიც მიზნად ისახავ საზოგადოების კონკრეტული პრობლემების გადაჭრას სამოქალაქო ჩართულობით (ადვოკატირება);
 • თვითმმართველობებთან თანამშრომლობის კონსტრუქციული მოდელები;

საპროექტო იდეის განაცხადი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

 • განმცხადებლის მონაცემები და საკონტაქტო ტელეფონი;
 • პროექტის განხორციელების ადგილი;
 • საპროექტო იდეის აღწერა (პრობლემა, მიზანი, ამოცანა, სამუშაო გეგმა);
 • განხორციელების ვადები – მაქსიმალური ვადაა 2 თვე;
 • საჭირო ბიუჯეტის მოცულობა და ხარჯების განაწილება.

შერჩევის კრიტერიუმები:

 • გადასაჭრელი საკითხის აქტუალურობა;
 • საპროექტო იდეის შესაბამისობა საჭიროებასთან;
 • პრობლემის მოგვარების გზების ეფექტურობა.
 • საპროექტო იდეის ბიუჯეტის მაქსიმალური მოცულობაა 500 დოლარის ექვივალენტი ლარში. სულ მხარდაჭერილი იქნება 7 საპროექტო განაცხადი.
 • საპროექტო იდეები წარმოდგენილი უნდა იქნას 2022 წლის 25 თებერვლამდე წერილობით ან ელექტრონულად: yscozurgeti@gmail.com
 • საპროექტო იდეების განხილვა და გამარჯვებულების გამოვლენა მოხდება საკონკურსო ჟიურის მიერ საჯაროდ, ღია კონკურსის გზით, უშუალოდ საკონკურსო დღეს სამიზნე მუნიციპალიტეტბში გამართულ შეხვედრაზე;
 • კონკურსი ჩატარდება 25 თებერვლის შემდეგ, სამიზნე მუნიციპალიტეტებში ცალ-ცალკე – მათი ჩატარების ადგილის, თარიღის და დროს შესახებ დამატებით გამოქვეყნდება ინფორმაცია ვებ.გვერდზე guria.ge;
 • საკონკურსო ჟიურის შემადგენლობაში შედის 6 წევრი, აქედან 4 წევრის არჩევა მოხდება თავად მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლების მიერ, კონკურსის ჩატარების დღეს.

კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით:

 • კონკურსის კოორდინატორი: ლევან მჟავანაძე – 599 924284; 577 724284; ინოვაციებისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრი – პროგრესის სახლი – ოზურგეთი, 26 მაისის ქუჩა #11ა

 

საგრანტო კონკურსი გამოცხადდა პროექტის „ინფორმირებული მოქალაქე – რეალური თვითმმართველობის საფუძველი“ ფარგლებში.  პროექტს ახორცილებს „ინოვაციებისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრი – პროგრესის სახლი“, NED-ის ფინანსური მხარდაჭერით.  აღნიშნული პროექტის ერთ-ერთი ამოცანა: „თვითმმართველობის განხორცილების პროცესში მოქლაქეთა ჩართულობის მექანიზმების პოპულარიზაცია სამიზნე მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ ახალგაზრდებში“.

 

პროექტები შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმებით:

 1. საპროექტო იდეის შესაბამისობა კონკურსის მიმართულებებთან- 5 ქულა
 2. პრობლემის აღწერის მკაფიოობა და მისი აქტუალურობის დასაბუთება – 10 ქულა
 3. პროექტის მიზნების და ამოცანების აღწერა ნათლად და კონკრეტულად არის ჩამოყალიბებული. მიზნები მიღწევადია, გაზომვადი და დაკავშირებული კონკურსის მიმართულებებთან – 10 ქულა
 4. პროექტის განხორციელების გზები რეალისტურია და პირდაპირ კავშირშია პროექტის ამოცანებთან -15 ქულა
 5. მოსალოდნელი შედეგები ნათლად არის წარმოდგენილი და, მიღწევადია განრიგით განსაზღვრულ დროში – 10 ქულა
 6. ბიუჯეტი არის დეტალიზებული და ნათლად არის წარმოდგენილი თითოეული ხარჯის გაანგარიშების საფუძვლები- 10 ქულა

 

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *

Progress House