კატეგორია: ადვოკატირება

ადვოკატირება ქ. ოზურგეთის გენგეგმის მისაღებად

ქალაქ ოზურგეთის გენერალური გეგმის ადვოკატირება – პროექტის მიზანი იყო, მუნიციპალიტეტის წინაშე საკითხის დაყენება და ქალაქისთვის გენერალური გეგმის შემუშავების მოთხოვნა გენერალური გეგმის ფუნქციაა  ქალაქის ურბანული განვითარების დაგეგმვა, ნებართვების გაცემის, მშენებლობების, საგზაო მოძრაობის დარეგულირება და ა.შ. ქალაქის განვითარება უნდა ხდებოდეს მოწესრიგებულად, ერთიანი ხედვის ფარგლებში, ამისთვის საჭიროა ზუსტად ისეთი დოკუმენტი, როგორიც არის გენერალური გეგმა,  რომელიც  გარკვეულ კონცეფციას შეიმუშავებს, […]

Progress House