პროგრამული მიზნები

პროგრამული მიზნები

1) სამოქალაქო განვითარების მიმართულება

პროგრამული მიზანი 1:

ხელი შევუწყოთ გურიის მხარეში მდგრადი, სამიზნე ჯგუფების საჭიროებებზე ორიენტირებული საზოგადოებრივი სექტორის ჩამოყალიბებას

პროგრამული მიზანი 2:

განვავითაროთ გურიის რეგიონში ახალგაზრდების თვითრეალიზების შესაძლებლობები

2) თვითმმართველობის განვითარების მიმართულება

პროგრამული მიზანი 3:

ხელი შევუწყოთ სახელისუფლო სტრუქტურების მომსახურების ხარისხის გაზრდას და მოსახლეობის ინტერესების ასახვას მათ მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებში.

3) აგრო და ტურისტული ბიზნესის განვითარების მიმართულება

პროგრამული მიზანი 4:

ხელი შევუწყოთ ტურიზმის მიმართულებით მომუშავე კერძო და იურიდიულ პირებს.

პროგრამული მიზანი 5:

წარმოვაჩინოთ და პოპულარიზაცია გავუკეთოთ გურიის აგრო და ტურისტულ პოტენციალს.

4) ორგანიზაციული განვითარების მიმართულება

პროგრამული მიზანი 6:

ვუზრუნველყოთ ორაგიზაციის ფინანსური და მატერიალური მდგრადობა, მისიიდან გამომდინარე 1,2 და 3 პროგრამული მიზნების განსახორციელებლად.

Progress House